Gdańskie rodziny zastępcze mają swoje wyjątkowe święto

W poniedziałek, 30 maja w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku spotkają się zastępczy rodzice oraz prowadzący rodzinne domy dziecka. To w związku z przypadającym wówczas Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Uroczystość ma charakter zamknięty, jest na zaproszenia.

Podczas wydarzenia między innymi uhonorowani zostaną gdańscy, zawodowi rodzice zastępczy, którzy współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie od dziesięciu lat. To wspaniali ludzie, otwarci na potrzeby dzieci. Stworzyli swoim podopiecznym bezpieczne domy, w których panują szacunek, zrozumienie i miłość. Wychowują oni dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą liczyć na opiekę biologicznych rodziców. Podziękowania wręczy uhonorowanym Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

W całym wydarzeniu udział weźmie ok. 100 osób: zastępczy opiekunowie, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz specjaliści gdańskiego MOPR na co dzień pracujący z dziećmi i rodzinami.

 

Symboliczna fot. rodziny z dziećmi/źródło Pixabay