W Gdańsku bezpłatna pomoc prawna także w 2023 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca osoby potrzebujące do korzystania również w 2023 roku z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją. To skuteczne wsparcie, które sprawdza się w wielu bardzo trudnych, życiowych sytuacjach.

Usługa świadczona jest przez MOPR i organizacje pozarządowe, łącznie w 19 punktach na terenie miasta. Lista z adresami i kontaktami do prawników oraz doradców obywatelskich w 2023 roku, zamieszczona jest pod tekstem. Z pomocy skorzystać mogą osoby, których nie stać na odpłatną wizytę u prawnika. Konsultacje udzielane są nie tylko mieszkankom i mieszkańcom, ale też potrzebującym spoza Gdańska.

Zapisz się na poradę

Ze specjalistami można się skonsultować bezpośrednio w punktach świadczących tę pomoc lub telefonicznie i poprzez e-mail. W każdym razie jednak obowiązują zapisy na porady, w dni powszednie pod numerem tel.: 58 342 31 88 (w godz. pracy gdańskiego MOPR) lub e-mail: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl. Można się również zarejestrować przez formularz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (link przekierowuje na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości). To polecana i wygodna forma zapisu na konsultację.

Specjalistyczne wsparcie także dla cudzoziemców

W 2022 roku, w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją udzielono w Gdańsku ok. 11 tysięcy konsultacji. Specjaliści doradzali m.in. osobom borykającym się z problemem zadłużenia, mającym kłopoty ze spłatą zaciągniętych kredytów na mieszkanie i pożyczek konsumenckich. Wiele spraw dotyczyło też konfliktów rodzinnych, np. odzyskania alimentów na dzieci, uzyskania rozmaitych świadczeń finansowych czy rozwodu. Ale prawnicy doradzają też potrzebującym w zakresie m.in. spraw ubezpieczeniowych, spadkowych i zawodowych. Z kolei doradcy obywatelscy w szczególności wspierają klientów w zakresie spraw dotyczących zadłużenia, zabezpieczenia społecznego, spraw mieszkaniowych i rodzinnych. Jeśli zajdzie potrzeba, kierują też do instytucji i organizacji, udzielających pomocy adekwatnej do sytuacji zainteresowanego. Od 2023 roku przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku działać też będzie punkt specjalistyczny porad obywatelskich dla osób uprawnionych, w szczególności dla cudzoziemców.  W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można też skorzystać z usług mediatora. Ta forma sprawdza się zwłaszcza w przypadku rozmaitych konfliktów, np. między małżonkami czy sąsiadami. Mediator stara się doprowadzić do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami i polubownego załatwienia sprawy. 

Tegoroczna lista i kontakt do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją w mieście dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej gdańskiego MOPR (link przekierowuje na stronę internetową BIP MOPR).

 

Pomoc prawna przydaje się np. w sprawach rodzinnych/symboliczna fot. z Pixabay