Gdańsk przeciwdziała przemocy domowej

Przypominamy mieszkankom i mieszkańcom, że w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy pl. Ks. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie dostępne są: informacja oraz specjalistyczne wsparcie – w szczególności psychologiczne – dla osób doświadczających przemocy domowej. Specjalistki i specjaliści OIK udzielają wiadomości o bezpłatnej ofercie pomocy w mieście. W razie konieczności, adekwatnie do sytuacji potrzebującego człowieka świadczą mu interwencyjne, wielowymiarowe wsparcie.

Uwaga! W OIK informację o nieodpłatnej pomocy i terapii uzyskają również osoby, które mają problem z zachowaniami agresywnymi wobec najbliższych. Pracowniczki i pracownicy Ośrodka m.in. kierują osobę z problemem przemocy na konkretną terapię. Dobór, ścieżka i czas udzielanego wsparcia są dostosowane do sytuacji mieszkanki/mieszkańca. Obie oferty adresowane są też do uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, przebywających w Gdańsku.

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, sięgnij po wsparcie. Jeżeli masz problem z agresją wobec bliskich, pozwól sobie pomóc. Szczegółowe informacje, pomocowe adresy dostępne są w poniższych odsłonach graficznych/źródło: Urząd Miejski w Gdańsku.

 

Wsparcie w ramach kampanii „Dom bez przemocy”, prowadzonej przez gdański MOPR 

 

Wsparcie w ramach kampanii pt. „Bądź po dobrej stronie. Chcę być lepsza/y dla bliskich”, prowadzonej przez gdański MOPR