Generuj energię odpowiedzialnie społecznie

Przedsiębiorców, właścicieli i pracowników gdańskich firm, instytucji niepublicznych zapraszamy do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, do wspierania rodzin w najtrudniejszej sytuacji finansowej, borykających się z ciężką, przewlekłą chorobą oraz samotnych seniorów. W myśl zasady społecznej odpowiedzialności, razem można pomóc ludziom w potrzebie.

Przedstawicieli biznesu zachęcamy do przystąpienia m.in. do projektu „Generator energii”, służącego „odciążeniu” rodzin opiekujących się np. przewlekle chorymi rodzicami, babcią, dziadkiem. Może uda się wspólnie zorganizować opiekunowi miły wyjazd czy zaprosić go na kolację w restauracji. Można także przyłączyć się do projektu „Piastun domu” na rzecz rodzin, w których mimo wsparcia Ośrodka, nadal sytuacja finansowa jest trudna. Czasem wystarczy naprawić zepsuty sprzęt RTV i AGD, czy obdarować nową pralką lub lodówką choćby na święta. Liczą się chęci i pomysł na pomaganie w myśl zasady odpowiedzialnego biznesu.

Zapraszamy także do wspierania naszych seniorów. Od kilku lat wielką pomoc szczególnie osobom starszym, samotnym i schorowanym świadczy Gdańskie Liceum Autonomiczne (GLA). Zarówno kadra szkoły, jak i jej uczniowie współpracując z MOPR w ramach nietuzinkowych akcji obdarowują potrzebujących mieszkańców 60 plus np. upominkami rzeczowymi, paczkami ze słodyczami, chemią gospodarczą czy kosmetykami. Młodzież przekazała też dla niektórych seniorów podarunki wigilijne, wspiera wolontarystycznie sędziwych sąsiadów GLA.

– Zarówno kadra tego liceum, jak i jej uczniowie bardzo poważnie podchodzą do kwestii społecznej odpowiedzialności – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społ. – Szkoła dąży do tego, by uczniowie byli twórczy i samodzielni w myśleniu oraz działaniu. Odpowiedzialni za siebie i innych, aktywni w życiu społecznym. To fantastyczne podejście. Apeluję do przedstawicieli biznesu, ale też innych gdańskich, niepublicznych podmiotów o podobne zaangażowanie w sprawy istotne dla miasta i jego mieszkańców. Wspólnie można dokonać naprawdę wiele.

Więcej na temat udziału w projektach i współpracy z MOPR w broszurze „Bądź odpowiedzialny społecznie”, link:

 http://mopr.gda.pl/wp-content/uploads/badz-odpowiedzialny-spol.-broszura-mopr-w-gdansku.pdf

Jest ona dostępna również w Referacie Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. 58 691 94 25. 

Zapraszamy do współdziałania!

Kontakt: Andrzej Stawicki, tel. 58 691 94 25 i kom. 503 392 863 (andrzej.stawicki@mopr.gda.pl), Magdalena Theus, tel. 58 320 53 55 i kom. 797 909 120 (magdalena.theus@mopr.gda.pl), Anna Dunajska kom. 797 909 119 (anna.dunajska@mopr.gda.pl) z Referatu Animacji i Wolontariatu MOPR w Gdańsku.