Goście z Norwegii w gdańskim MOPR

Grupa pracowników służb socjalnych i administracji z norweskiego Aalesund wymieniła doświadczenia zawodowe z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Skandynawskich gości z „Departamentu Dziecka i Rodzin” szczególnie interesował gdański system wsparcia rodzin m.in. z problemem uzależnień czy przemocy oraz funkcjonowanie pieczy zastępczej i standardów pomocy dziecku potrzebującemu. Szczególny nacisk w Norwegii kładzie się bowiem na kompleksową opiekę nad najmłodszymi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. System pieczy jest skuteczny, ale i konsekwentny.

– Takie studyjne wizyty są bardzo cenne dla obu stron – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Służą nie tylko wymianie doświadczeń i umiejętności na polu pomocy społecznej, ale również owocują międzynarodowym partnerstwem.

Fot. Anna Kaczmarska