Goście z Poznania w gdańskim MOPR

Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Poznania, reprezentujący instytucje służb socjalnych z tamtego regionu Polski odwiedzili gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Studyjna wizyta służyła przede wszystkim wymianie doświadczeń w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. Gości interesował „Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” – jeden z najbardziej innowacyjnych w Polsce. Został on uznany za jeden z najlepszych w IX edycji konkursu Samorząd Równych Szans 2017, organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Nagradza ona, wyróżnia i promuje najciekawsze, mądre rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, realizowane przez polskie samorządy. Nowatorskość gdańskiego modelu polega przede wszystkim na indywidualnym i jednocześnie kompleksowym podejściu do osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wobec każdej będzie bowiem realizowana indywidualna ścieżka diagnostyki, leczenia, wsparcia, aktywizacji społecznej, zawodowej.

– Takie studyjne wizyty są zawsze bardzo cenne dla obu stron – podkreślał wcześniej Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Fot. Gabriela Gloc