Goście z Rygi w gdańskim MOPR

Grupa pracowników opieki społecznej samorządu Rygi gościła w Centrum Pracy Socjalnej nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Nowym Porcie. Wizyta studyjna służyła wymianie doświadczeń obu miast, m.in. w zakresie działań wspierających najuboższe rodziny.

Łotysze zapoznali się także szerzej, z systemem pomocy i działaniami prowadzonymi przez gdański Ośrodek. Szczególną uwagę zwrócono na wsparcie świadczone m.in. rodzinom mniej zaradnym opiekuńczo i wychowawczo (w tym finansowe, rzeczowe i poradnicze), osobom bezdomnym, w życiowym kryzysie oraz wychowankom pieczy zastępczej. Goście interesowali się także zagadnieniami z zakresu pomocy prawnej i usług opiekuńczych na rzecz gdańszczanek i gdańszczan.

Fot. Gabriela Gloc