I po seniorskich feriach

Łącznie 20 aktywnych, starszych osób wzięło udział w projekcie „Zimowisko w mieście”, przygotowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Ta kilkudniowa, feryjna propozycja służyła rozwijaniu pasji, wypoczynkowi i integracji gdańskich seniorek i seniorów. Uczestnicy wzięli udział m.in. w zajęciach o tematyce podróżniczej, kulinarnej, artystycznej oraz sportowej. Podczas warsztatów nie tylko rozwijali zainteresowania, ale i nawiązali nowe przyjaźnie. Mieli swoje ferie. Zajęcia odbyły się m.in. w Nowym Porcie i Wrzeszczu (np. w domach sąsiedzkich, klubie osiedlowym oraz w Centrum Pracy Socjalnej nr 1). Pomysłodawcami projektu byli animatorzy lokalni gdańskiego MOPR.

Fot. Animatorzy lokalni MOPR w Gdańsku