Daj przyszłość – zostań zastępczą rodziną!

Specjalistki i specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku zapraszają do kontaktu oraz do rozmowy, osoby zainteresowane założeniem rodziny zastępczej. Są do dyspozycji mieszkanek i mieszkańców podczas niektórych majowych, czerwcowych i sierpniowych imprez plenerowych w dzielnicach. 

Akcja MOPR pod hasłem „Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą”, pomocowa, mająca na celu pozyskanie nowych opiekunów zastępczych dla dzieci, które nie mogą liczyć na właściwą opiekę biologicznych rodziców, jest prowadzona m.in. na festynach w mieście. Psycholodzy, pedagodzy i trenerzy Wydziału Pieczy Zastępczej służą informacjami podczas imprez dla rodzin, współorganizowanych m.in. przez fundacje i stowarzyszenia, lokalne społeczności, instytucje miejskie, np.:

– w sobotę, 27 maja, w godz. od 14.00 do 18.00 w Parku de Gaulle^a;

– w niedzielę, 28 maja, w godz. od 13.00 do 17.00 w Parku Oruńskim;

– w sobotę, 3 czerwca, w godz. od 10.00 do 14.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku.

Uwaga! Będziemy też na imprezie plenerowej dla rodzin, zorganizowanej w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym (prawdopodobnie w końcu sierpnia). O jej terminie poinformujemy.

Dobro i szczęście dzieci najważniejsze

Specjalistki i specjaliści MOPR serdecznie zapraszają do kontaktu gdańszczanki i gdańszczan, którzy lubią dzieci, są otwarci na ich potrzeby i chcą się spełnić życiowo w roli zastępczego opiekuna. Pracownicy Ośrodka odpowiedzą m.in. na pytania o udzielane rodzinom zastępczym wsparcie finansowe, rzeczowe oraz psychologiczne i prawne. Poradzą, jak przygotować się do pełnienia roli zastępczego rodzica oraz jakie warunki trzeba spełnić, by ten status uzyskać. Być może po tej konsultacji, łatwiej będzie podjąć decyzję o zaopiekowaniu się dzieckiem, które takiego wsparcia bardzo potrzebuje. Poczucie bezpieczeństwa, uważność, troska i miłość zastępczego opiekuna są kluczowe dla rozwoju dzieci pozbawionych właściwej opieki biologicznych rodziców.

Pracowniczki i pracownicy Wydziału Pieczy Zastępczej zapraszają do kontaktu w MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel.: 58 347 82 77 i 58 347 82 78 (w godz. pracy MOPR), e-mail: mopr@gdansk.gda.pl. Szczegółowe wiadomości m.in. o formach rodzinnej pieczy zastępczej, wsparciu dla opiekunów i dla dzieci objętych pomocą są dostępne na stronie gdańskiego MOPR.

 

Rodzina z dziećmi/symboliczna fot. z Pixabay