Informacja dla organizacji pozarządowych

W związku ze zbliżającym się konkursem ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. przypominamy, że organizacje mają obowiązek wpisania się na prowadzoną przez wojewodę listę podmiotów uprawnionych do świadczenia takich usług.   

Więcej informacji na stronie:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/wk/sprawy-wk/informacja-dla-organizacji-pozarzadowych.html