Informacja dla przedstawicieli NGO

Przedstawicieli organizacji pozarządowych zapraszamy na spotkanie dotyczące ogłoszonych, otwartych konkursów ofert na realizację:  

–  w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska (wg Zarządzenia Nr 194/20 Prezydenta Miasta Gdańska z 18 lutego 2020 r.),

– zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach „Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020, (wg Zarządzenia Nr 223/20 Prezydenta Miasta Gdańska z 24 lutego 2020 r.).

Spotkanie odbędzie się we wtorek 3 marca br. o godz. 13.30, w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Konrada Leczkowa 1A w Gdańsku (parter budynku). Serdecznie zachęcamy do udziału!

 

Fot. z Pixabay