Informacja o konkursach ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkania informacyjne online (na platformie Microsoft Teams), o otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu:

– prowadzenia placówek wsparcia dziennego – 24 listopada, godz. 14.00,

– wspierania osób w kryzysie bezdomności – 25 listopada, godz. 12.00,

– mieszkalnictwa społecznego, ekonomii społecznej oraz prowadzenia sklepu społecznego – 25 listopada, godz. 12.00,

– usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 25 listopada, godz. 13.00,

– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 25 listopada, godz. 15.00,

– wspierania osób w podeszłym wieku oraz z niepełnosprawnościami – 25 listopada, godz. 15.00.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach przyjmowane są pod adresem e-mail: agnieszka.wierzbicka@mopr.gda.pl