Informacja o konkursie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne o otwartym konkursie ofert. Dotyczy on realizacji w latach 2022 – 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Adresatami zadań są mieszkanki i mieszkańcy Gdańska. Konkurs został ogłoszony zarządzeniem nr 1796/21 Prezydenta Miasta Gdańska z 16 listopada br.

Wykaz zadań:

– kompleksowe wsparcie dziecka – pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem;

– kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym;

– realizacja Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

– prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi;

– prowadzenie łaźni dla osób w kryzysie bezdomności;

– prowadzenie zajęć dla osób w kryzysie bezdomności;

– prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;

– prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla osób z niepełnosprawnościami;

– prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi;

– prowadzenie mieszkania wspomaganego o charakterze interwencyjnym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem/nadużyciem ekonomicznym.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w poniedziałek, 29 listopada br. o godz. 13.00. Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania, po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem email: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.