Informacja o pracy MOPR w świątecznym czasie

W Wielki Piątek, 15 kwietnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku pracuje do godziny 13.30.

Jednocześnie informujemy, że zarówno tego dnia, jak i w świątecznym czasie – w sytuacjach nagłych, ekstremalnych życiowo – wsparcia udzielają potrzebującym mieszkankom i mieszkańcom specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR, przy pl. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie. Ta pomoc dostępna jest całą dobę, pod numerami tel.: 58 511 01 21/22; w przypadku przemocy w rodzinie kontakt pod numerem tel. kom.: 797 909 112.

W razie zagrożenia zdrowia, życia, bezpieczeństwa OIK MOPR zapewnia schronienie w hostelu interwencyjnym, pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz socjalną.