Informacja i wsparcie w epidemicznym czasie

Potrzebujące gdańszczanki i gdańszczanie – m.in. osoby starsze, z niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, osoby będące w izolacji i rodziny z dziećmi – otrzymają informację i pomoc wg potrzeb i możliwości:

– w dni powszednie kontaktując się ze specjalistami Centrów Pracy Socjalnej gdańskiego MOPR (w godz. pracy Ośrodka), link: http://mopr.gda.pl/kontakt/

– pod numerem tel.: 500 218 337 (w ramach działań GDAŃSK POMAGA, w dni powszednie w godz. 10.00-18.00, w weekendy w godz. 10.00-14.00) oraz email: wsparcie@mopr.gda.pl

– w sytuacjach nagłych, kryzysowych pod numerami tel.: 58 511 01 21/22 (całodobowo, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR).

Fot. symboliczna z Pixabay (przedstawia seniorkę rozmawiającą przez telefon)