Integracja i emocje – wakacyjny projekt dla młodzieży

Kilkanaścioro młodych ludzi w wieku od 13 do 16 lat z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, weźmie udział w profilaktyczno-aktywizujących, letnich warsztatach z psycholożką i asystentką rodziny. Uczestnicy nauczą się m.in. jak radzić sobie z trudnymi emocjami i jak budować pozytywne relacje rówieśnicze. Wszystkie miejsca na zajęcia są zajęte.

Warsztaty dla młodzieży odbywać się będą raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych w Klubie Wrzeszczaka w Gdańsku. Potrwają od środy, 12 lipca do 16 sierpnia br. Poprowadzą je specjalistki MOPR: psycholożka Aleksandra Lehmann oraz Joanna Schroeder-Gutkowska, młodsza asystentka rodziny.

Nauka rapu i media społecznościowe

Program bezpłatnych zajęć obejmuje m.in. profilaktykę w zakresie zachowań ryzykownych oraz rozwój umiejętności i kompetencji społecznych. Uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jak panować na emocjami i kształtować swoją wrażliwość tak, by pomogła im w życiu społecznym i kontakcie z rówieśnikami. Specjalistki podpowiedzą również, jak twórczo spędzać czas wolny i postarają się, by młodzi ludzie się zintegrowali, zaprzyjaźnili. By odkryli swoje mocne strony i pasje, które zechcą w przyszłości rozwijać. W zajęciach uczestniczyć też będą goście – specjaliści np. zajmujący się na co dzień social mediami, tworzeniem muzyki czy sztuką psychodramy. Podpowiedzą oni młodzieży m.in. jak bezpiecznie i mądrze korzystać z mediów społecznościowych. Będzie też m.in. nauka rapu, form rytmicznego tworzenia dźwięków czy warsztat z elementami sztuki aktorskiej. Zajęcia mają umożliwić młodym osobom swobodną ekspresję, wymianę myśli, ale też pomóc im się otworzyć na siebie oraz na relacje społeczne.

 

Symboliczna fot. młodzieży/źródło: Pixabay (Dimhou)