Interwencyjne wsparcie ukraińskich dzieci i młodzieży w Gdańsku także w 2024 roku 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przypomina ukraińskim rodzicom przebywającym w mieście, że pod numerem tel.: +48 797 136 216, uzyskają informację o bezpłatnej ofercie wsparcia dla ich dzieci. Sygnały przyjmowane są także od dzieci i nastolatków, potrzebujących pomocy.

To informacyjne wsparcie uruchomił w ub. roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR, przy pl. Ks. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie. Działa ono także w 2024 roku.

Wielowymiarowa pomoc

Wystarczy zadzwonić pod numer tel.: +48 797 136 216 (czynny w dni powszednie, w godz. od 7.30 do 14.30), by m.in. uzyskać wiadomość o dostępnej w mieście pomocy np. psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej, aktywizującej oraz integrującej społecznie, dla najmłodszych uchodźczyń i uchodźców. To wsparcie jest dla dzieci, młodzieży, ale też rodziców, opiekunów z Ukrainy, którzy są w sytuacji nagłej, ekstremalnej, kryzysowej. Przeżywają np. problemy adaptacyjne, które ich przerastają. Nie radzą sobie w nowej rzeczywistości, poza Ukrainą. Zdarza się, że barierę w porozumieniu, odnalezieniu w grupie rówieśniczej i społeczności, stanowi np. słaba znajomość j. polskiego.

– Pomocowy telefon obsługuje specjalistka, która udziela informacji w językach: polskim, ukraińskim i rosyjskim – mówi Anna Libiszewska, kierowniczka OIK MOPR w Nowym Porcie. – To istotne. Od razu likwidujemy bowiem barierę językową, która mogłaby utrudnić komunikację i udzielenie szybko adekwatnej pomocy dziecku, nastolatkowi czy na przykład rodzicowi w życiowym kryzysie. Wszystkim nam zależy, aby uchodźczynie i uchodźcy pod każdym względem czuli się w mieście bezpiecznie.

Ważna błyskawiczna reakcja

Zgłoszenia przyjmowane są też m.in. od nauczycieli, wychowawców szkolnych, pedagogów, mieszkanek i mieszkańców, którzy widzą potrzebę pomocy np. nastolatkowi. W razie konieczności specjalistka udzieli konsultacji, skieruje do odpowiedniej pomocowej instytucji lub organizacji pozarządowej w Gdańsku. Rodzic, dziecko mogą też porozmawiać o swoich problemach z dyżurującymi w OIK psycholożkami z Ukrainy. Ta możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistkami jest niezwykle istotna zwłaszcza, gdy sprawa dotyczy np. przemocy domowej lub dyskryminacji społecznej. W takich sytuacjach trzeba przecież błyskawicznych reakcji i udzielenia skutecznego wsparcia. 

Przypomnijmy też, że OIK MOPR świadczy m.in. najmłodszym gdańszczankom i gdańszczanom oraz ich rodzicom wielowymiarową, specjalistyczną pomoc w sytuacjach kryzysowych, nagłych, trudnych życiowo. Wystarczy zadzwonić pod całodobowy numer tel.: 58 511 01 21, by uzyskać informację i wsparcie.

 

Symboliczna, neutralna fot. chłopców/źródło: Pixabay (amyelizabethquinn)