Jak przeciwdziałać przemocy domowej? Warsztaty dla kadry pedagogicznej z gdańskich szkół i przedszkoli

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów – osoby pracujące w szkołach i przedszkolach – na bezpłatne warsztaty szkoleniowe o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Ich tematem będzie też procedura „Niebieskie Karty”.

Szkoły i przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mają obowiązek bezzwłocznego podejmowania interwencji w sytuacji ujawnienia krzywdy dzieci, tj. swoich podopiecznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom gdańskiej kadry pedagogicznej, MOPR zaprasza m.in. nauczycieli, pedagogów, wychowawców na warsztaty szkoleniowe, profilaktyczne, które dotyczą poważnego problemu społecznego, jakim jest przemoc domowa. Tematem zajęć będą m.in. kwestie: obowiązujących regulacji prawnych, wszczynania procedury „Niebieskie Karty” oraz kluczowej roli, jaką odgrywają pracownicy oświaty, by ochronić dzieci przed krzywdzeniem.

Zapisz się na warsztaty, by lepiej wspierać najmłodszych

Zajęcia poprowadzą: Anna Libiszewska, kier. Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR; Aleksandra Drogoś-Rozalewska, specjalistka pracy socjalnej i Wojciech Heyke, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy domowej z OIK. Odbędą się one w dwóch wakacyjnych terminach (do wyboru), aby więcej zainteresowanych osób mogło skorzystać z tej szkoleniowej oferty. Specjaliści zapraszają na warsztaty:

– we wtorek, 16 lipca 2024 r. w godz. od 10.00 do 15.00, do sali konferencyjnej MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A we Wrzeszczu. Obowiązują zapisy na to spotkanie – do 14 lipca br., pod numerem tel.: 58 511 01 21 (czynny całą dobę);

– we wtorek, 13 sierpnia 2024 r. w godz. od 10.00 do 15.00, do sali konferencyjnej MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A we Wrzeszczu. Obowiązują zapisy na to spotkanie – do 11 sierpnia br., pod numerem tel.: 58 511 01 21 (czynny całą dobę).

Zachęcamy Państwa do udziału!

 

Anna Libiszewska i Aleksandra Drogoś-Rozalewska, specjalistki z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, fot. materiał MOPR