Jubileusz 25 – lecia „Ostoi” w oprawie Dworu Artusa

Ćwierćwiecze powstania i działalności świętuje Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku Stogach. Z tej okazji miła uroczystość odbyła się w Dworze Artusa, gdzie spotkali się m.in. długoletni pracownicy, sędziwi podopieczni, szacowni goście i wielu przyjaciół placówki.

Wyróżniający się pracownicy otrzymali medale Prezydenta Miasta Gdańska i podziękowania za opiekę, którą otaczają codziennie seniorki i seniorów w „Ostoi”. Był czas na prezentację historii i bieżącej działalności (to w „telewizyjnym, filmowym skrócie”). Uroczystą galę uświetnił występ teatralno – muzycznej grupy „Retro”, która jest artystyczną wizytówką placówki.    

DPS „Ostoja” ma 60 miejsc – 20 dla osób w podeszłym wieku i 40 dla osób przewlekle, somatycznie chorych. Seniorki i seniorów kieruje tam Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Na bazie DPS powstało Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym – w jego ramach działa m.in. Dzienny Dom Pomocy, Klub Seniora „Ostoja” i Punkt Informacji oraz Pomocy w Kryzysie. Placówka stała się „sercem Stogów” – miejscem spotkań, imprez artystycznych, integrujących i aktywizujących społeczność dzielnicy.

–  Wszystkim Państwu składam płynące z serca życzenia z okazji pięknego jubileuszu Domu – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, podczas uroczystości w Dworze Artusa. Podziękowała także m.in. dyrekcji i pracownikom „Ostoi” „za codzienną trudną, potrzebną ale i wdzięczną pracę na rzecz gdańskich seniorek i seniorów”.

Fot. SR