To już koniec seniorskiej majówki

Wspólne świętowanie w Europejskim Centrum Solidarności zakończyło projekt pt. „Kulturalna majówka”, przygotowany i realizowany dla seniorek oraz seniorów przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W jego ramach grupa aktywnych osób 60+ bezpłatnie zwiedziła m.in. Gdański Teatr Szekspirowski, oliwskie zoo oraz Muzeum II Wojny Światowej, gdzie na uczestników czekały dodatkowe atrakcje i niespodzianki edukacyjne, poznawcze tudzież zabawowe. Wyjścia zaowocowały też nawiązaniem przyjaźni wśród beneficjentów projektu oraz ich aktywizacją.

Partnerom (instytucje wymienione w tekście) serdecznie dziękujemy za współpracę!

Fot. Dariusz Ścibior