Kłopoty finansowe? Może sprawdzi się bezpłatna mediacja

Masz problemy finansowe? Rachunki mieszkaniowe rosną, brakuje środków na ich opłacenie i dlatego się zapożyczasz? A może nie jesteś w stanie spłacić zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych? Między innymi w takich sytuacjach warto skorzystać w Gdańsku z bezpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją.

Usługa jest dostępna dla każdej osoby, której nie stać na płatną wizytę u prawnika. Wsparcie świadczone jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją, prowadzonych przez gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i organizacje pozarządowe. Ich lista jest na stronie MOPR. Specjaliści udzielają konsultacji w punktach, można też uzyskać wsparcie drogą telefoniczną lub zdalną. W każdym przypadku obowiązują zapisy na konsultacje. Zgłoszenia przyjmowane są w dni powszednie, pod numerem tel.: 58 342 31 88 (w godz. pracy MOPR) lub poprzez email: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl. Na poradę można też się zarejestrować przez formularz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  (link przekierowuje na stronę internetową MS).

Skorzystaj z fachowego wsparcia

– Coraz więcej ludzi nie jest w stanie na bieżąco regulować opłat za gaz, prąd, wodę czy też opłacać regularnie wzrastający czynsz za wynajem mieszkania – mówi Małgorzata Klisko, radczyni prawna i mediatorka z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku –  Jeśli dojdzie do takiej sytuacji  i płynność finansowa zostanie zachwiana, najważniejszym krokiem jaki należy podjąć, jest natychmiastowe skierowanie do wierzyciela pisma z prośbą o rozłożenie świadczenia na raty czy też o przesunięcie terminu spłaty należności. Pismo takie powinno zawierać uzasadnienie oraz dowody na potwierdzenie naszej ciężkiej sytuacji materialnej. Należy je wysłać jak najszybciej, w celu uniknięcia kumulacji zadłużenia i skierowania przez wierzyciela kroków prawnych w celu wyegzekwowania swoich należności.  Zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w celu uzyskania wsparcia w takich sytuacjach.

Prawnicy, doradcy obywatelscy, mediatorzy  

Oprócz prawników, którzy wspierają potrzebujących m.in. w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, ubezpieczeniowych i spadkowych, konsultacji udzielają też doradcy obywatelscy. W szczególności pomagają oni klientom w zakresie spraw dot. zadłużenia, zabezpieczenia społecznego, spraw mieszkaniowych i rodzinnych. W zależności od sytuacji m.in. wyjaśniają zainteresowanym treść pism urzędowych, podpowiadają jak uzyskać rozłożenie spłaty pożyczki na raty. Niektóre sprawy można załatwić polubownie. W tym pomagają mediatorzy. Starają się doprowadzić do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami np. w kwestiach złamania warunków umowy konsumenckiej. Doradzają też m.in. w przypadku niedopełnienia lub złamania warunków umowy gospodarczej czy w konfliktach finansowych, o zadłużenie.

 

Ilustracyjna fot. pustego portfela/Pixabay