„Kochaj – nie krzywdź!” w filmowej odsłonie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca dzieci i młodzież do obejrzenia krótkiego filmu, którego bohaterowie podpowiadają m.in. jak ustrzec się w codziennym życiu przemocowych zachowań i jak na nie reagować. Ten edukacyjny i profilaktyczny obraz powstał w ub. roku w ramach realizacji projektu „Kochaj – nie krzywdź!”, gdańskiego MOPR. Projekt zakładał podjęcie kompleksowych działań zwłaszcza profilaktycznych m.in. na rzecz dzieci, młodzieży i rodziców, przeciwdziałających problemowi agresji w rodzinie.

Szacunek, tolerancja, akceptacja

Film, na zlecenie Ośrodka, przygotowali specjaliści Gdańskiego Stowarzyszenia „Jaś i Małgosia”. W rolach głównych wystąpiły gdańskie dzieci.

– W bardzo prosty sposób młodzi aktorzy pokazują „różne odcienie” rówieśniczych relacji – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Opowiadają m.in. o sytuacjach konfliktowych, które w efekcie mogą prowadzić do niepożądanych, przemocowych zachowań np. wśród nastolatków. Czasem złośliwa uwaga może prowadzić do tragedii, destrukcyjnie wpłynąć na adresata i zdeterminować także jego dorosłe życie.

Jednocześnie młodzi aktorzy wskazują, jak ważne w życiu i kontaktach są: wzajemna pomoc, szacunek, tolerancja, zrozumienie potrzeb drugiego człowieka. Całość realizacji uzupełnia informacja, gdzie jest dostępne wsparcie życzliwych i kompetentnych ludzi z przyjaznych, specjalistycznych organizacji i instytucji.

Przeciwko przemocy – rodzic z dzieckiem

Filmik został przesłany do szkół. Chodzi bowiem o to, aby obejrzeli go zwłaszcza młodzi: gdańszczanki i gdańszczanie. Zachęcamy do odbioru także rodziców, najlepiej w towarzystwie swoich dzieci. Wystarczy kliknąć tutaj, by odtworzyć obraz (link przekierowujący do portalu Gdańska).

Ubiegłoroczny projekt „Kochaj – nie krzywdź!” dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w wysokości 90 000 zł. Całkowita wartość projektu wynosiła 129 100 zł.

 

Przemoc dotyka także najmłodszych. Ważne, by jej zapobiegać i skutecznie pomagać osobom doświadczającym agresji/fot. symboliczna z Pixabay