Kochaj – nie krzywdź! Projekt MOPR wyróżniony przez Ministerstwo

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyróżniło projekt „Kochaj – nie krzywdź!”, stworzony i przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt przeciwdziałający przemocy w rodzinie przewiduje podjęcie kompleksowych działań m.in. na rzecz dzieci, młodzieży i rodziców.

„Kochaj – nie krzywdź” wyróżniono w konkursie ofert na realizacje w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

– Nasz projekt zakłada kompleksowe podejście do problemu krzywdzenia dzieci w rodzinie – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Dlatego zaplanowaliśmy zarówno działania edukacyjne, jak i profilaktyczne przeciwdziałania przemocy oraz pomocowe, dla szerokiej grupy odbiorców. Chcemy podnieść społeczną świadomość między innymi w zakresie rozpoznawania problemu, skutecznego reagowania na przemoc i radzenia sobie w trudnej sytuacji. Zależy nam, aby zwiększyć kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców i ich wrażliwość na potrzeby dzieci. Będziemy też wskazywać gdańszczankom i gdańszczanom, gdzie mogą otrzymać skuteczne, szerokie wsparcie.

Profilaktyka i edukacja w szkołach i online

W ramach „Kochaj – nie krzywdź” powstanie film lub teledysk profilaktyczno-edukacyjny adresowany do dzieci i młodzieży. Ma podpowiadać najmłodszym odbiorcom np. jak rozpoznać niepożądane zachowania, jak na nie reagować i gdzie znaleźć pomoc. Będzie też uczył szacunku do drugiego człowieka. Materiał ma być emitowany w szkołach, podczas godzin wychowawczych. Między innymi o opiekuńczej i wychowawczej roli rodziców, ich odpowiedzialności za życie i bezpieczeństwo dzieci opowiadać będą z kolei wykłady i wywiady, które poprowadzą specjaliści pracy z rodziną. Będą one emitowane online, adresowane do obecnych i przyszłych rodziców. Służą m.in. podniesieniu rodzicielskich kompetencji i zwróceniu uwagi na problem przemocy w rodzinie. Z kolei podczas warsztatów swoje umiejętności i wiedzę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą mogli podnieść w szczególności nauczyciele, pedagodzy i inni specjaliści pracy z rodziną. Projekt przewiduje stworzenie w mieście koalicji na rzecz dzieci i młodzieży. Tworzyć ją mają specjaliści, którzy na co dzień pracują z gdańskimi rodzinami.

Przekaz dla wielu odbiorców

Łącznie z oferty projektu ma skorzystać około 30 tysięcy gdańszczanek i gdańszczan. „Kochaj – nie krzywdź” będzie realizowany do końca bieżącego roku. Wartość projektu wynosi 129 100 zł – w tym 90 000 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i 39 100 zł to środki z budżetu miasta.

Projekt jest adresowany m.in. do dzieci i rodziców/fot. z Pixabay