Kolorowo, parkowo

Gdańszczanki i gdańszczanie pokochali imprezy plenerowe. Znakomicie bawili się między innymi na Przeróbce oraz w Śródmieściu podczas otwartych, integrujących i aktywizujących spotkań dla rodzin. Weekendowe wydarzenia odbyły się m.in. w ramach projektu „Rozkręćmy dzielnicę i okolice…”, wymyślonego i realizowanego przez animatorów lokalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Jego celem jest przede wszystkim pobudzenie społeczności lokalnych do wspólnych działań m.in. na rzecz potrzebujących mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Fot. Adam Bronk – Zdunowski i Jarosław Kucharski