Komunikat dla mieszkanek i mieszkańców gdańskich Siedlec

Od poniedziałku, 3 stycznia 2022 roku potrzebującym mieszkańcom Siedlec wsparcia udzielać będą specjaliści Centrum Pracy Socjalnej 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Reduta Wyskok 6 w Gdańsku. Ta dzielnica nie będzie już obsługiwana przez CPS 6, mieszczące się przy ul. Wadowickiej 5.

W czasie epidemii osoby z Siedlec uzyskają informację i niezbędną pomoc kontaktując się z CPS 8 najlepiej: telefonicznie, drogą pocztową lub poprzez email. W razie konieczności można skorzystać z obsługi bezpośredniej, jednak po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem na wizytę. Kontakt do CPS 8 pod numerem tel.: 58 304 58 10 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 – 15.30, śr. w godz. 8.00 – 17.00, pt. w godz. 7.30 – 14.30), email: mopr@gdansk.gda.pl.

Wsparcie adekwatne do sytuacji życiowej i potrzeb

Pracownicy „8” służą klientom kompleksowym wsparciem. Zapewniają pomoc m.in. finansową, rzeczową, specjalistyczną – np. w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego czy usług opiekuńczych. To wsparcie zindywidualizowane, adekwatne do potrzeb człowieka. Gdy wymaga tego sytuacja, specjaliści kierują potrzebujących także do innych pomocowych instytucji i organizacji pozarządowych, współpracujących z Ośrodkiem. Dodajmy też, że budynek, w którym mieści się CPS 8, jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wyposażony w windę oraz przestronne pokoje biurowe.

Od stycznia 2022 roku mieszkańców Siedlec obsługiwać będą specjaliści CPS 8, mieszczącego się w budynku przy ul. Reduta Wyskok 6 w Gdańsku/fot. MOPR.