Na konferencji o ochronie dziecka!

„Kiedy konflikt rodziców staje się za trudny dla dziecka…”, pod tym hasłem w hali Ergo Areny w Gdańsku odbyła się konferencja zespołów interdyscyplinarnych Trójmiasta.

Spotkanie, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele pomocy społecznej, ochrony zdrowia, policji, oświaty, połączone było z warsztatami dla specjalistów tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dopisała frekwencja (ponad 200 uczestników). Prelegenci przedstawili ciekawą wiedzę i nowe rozwiązania dotyczące ochrony dziecka wśród skonfliktowanych rodziców, opisali emocje jakie przeżywa dziecko. Dyskutowano też o prawnych aspektach ochrony dziecka. Warsztaty poświęcone były praktycznym działaniom i doświadczeniom w codziennej pracy z rodziną w kryzysie, której grozi rozpad. Również koniecznym działaniom chroniącym opiekuńczo malca w takich trudnych sytuacjach.

Dodajmy, że konferencja odbyła się w ramach projektu „Gdańsk blisko rodziny”, realizowanego przez  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku na rzecz poprawy jakości i dostępności usług dla osób zagrożonych przemocą lub jej doświadczających. Między innymi w ramach tej realizacji przy ul. Kartuskiej 119/4 powstał punkt udzielający kompleksowego wsparcia rodzinom z problemem przemocy. Prowadzi go, na mocy umowy z MOPR, Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada. Całkowity koszt projektu to 127 tysięcy złotych (wkład MOPR – 32 tys. zł, pozostałe 95 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej). Realizacja założeń dokumentu potrwa do końca bieżącego roku. Na poniedziałkowe spotkanie zaprosiły zainteresowanych zespoły interdyscyplinarne Gdańska, Sopotu i Gdyni. Głównym organizatorem wydarzenia był gdański MOPR.

 

Fot. Magdalena Szerszyńska