Koniecznie „Odmień swoją głowę”!

Gdańszczanki i gdańszczan zachęcamy do udziału w obchodach Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które odbędą się od 16 do 21 września w Trójmieście. Celem kampanii i wydarzeń jej towarzyszących jest zwiększenie świadomości społecznej w  zakresie chorób i zaburzeń psychicznych, w szczególności schizofrenii.

„Odmień swoją głowę” to jedno z haseł przyświecających tegorocznym obchodom. Chodzi o  zmianę myślenia o osobach chorych, doświadczających kryzysów psychicznych. Chodzi też o przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i postawom wobec osób zaburzonych. Kampania to apel o zrozumienie, tolerancję i empatię społeczną. Ma charakter edukacyjny. W jej ramach przygotowano szereg wydarzeń, skierowanych między innymi do gdańszczanek i gdańszczan. Program wypełniają m.in. imprezy i festyny służące integracji i tolerancji, konferencje oraz spotkania przybliżające problem. Pozwalające poznać osoby chorujące, wejść w ich świat, nauczyć się siebie wzajemnie.

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie zainaugurują w niedzielę w Sopocie msza święta w intencji chorych i ich rodzin oraz Festyn Solidarności. Symbolicznego przejścia przez „Drzwi do Tolerancji” dokona m.in. zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk.

W poniedziałek 17 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się konferencja pt. „Otworzyć bramy tolerancji”, poświęcona współdziałaniu dla dobra osoby chorującej psychicznie. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przedstawią wnioski z wdrażanego pilotażowo w mieście „modelu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”.

– Zakłada on spersonalizowane wsparcie, które polega na przywracaniu osób chorujących psychicznie do pełnienia ról społecznych, w oparciu o indywidualny plan terapeutyczny – podkreślał Piotr Kowalczuk. – To wielopłaszczyznowe podejście do problemu, polegające na zrozumieniu potrzeb człowieka, następnie motywowaniu go do działań aktywizujących, do pełnienia ról społecznych. Model zakłada udzielenie nie tylko kompleksowego wsparcia dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, ale także dla jej rodziny, bliskich. Proponujemy innowacyjne, systemowe rozwiązania, z których w przyszłości, mam nadzieję, czerpać będą także inne samorządy.
W poniedziałek zapraszamy także do „ogrodu tolerancji” Fundacji „Fosa” przy ul. Chopina 42 w Gdańsku. „Zakwitnie” on owocami warsztatów artystycznych. W ogrodzie odbędzie się psychozabawa na temat tolerancji. Będzie można skorzystać z mobilnego punktu informacyjnego – zasięgnąć wiadomości o problemie i wsparciu dla rodzin, uwolnić się od złych emocji i stereotypów. Ogród „zapachnie” też ciastkiem, kawą i dobrą atmosferą.

Więcej informacji o programie obchodów, kampanii społecznej na stronie www.otwartebramy.orgGłównym organizatorem Dni jest Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 2018 – program