Koniecznie przyjdź na to spotkanie, mówimy o sprawach ważnych!

O ochronie dzieci przed przemocą seksualną – m.in. o prawnych aspektach problemu – mówić będzie już jutro, tj. w sobotę 16 listopada prokurator Agnieszka Gorczyńska. Spotkanie odbędzie się o godzinie 11.00, w „Sztuce Wyboru” przy ul. Słowackiego 19 we Wrzeszczu. Jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób. Do aktywnego udziału w wykładzie zapraszamy szczególnie rodziców, opiekunów dzieci, także nauczycieli, pedagogów, osoby zajmujące się pracą z najmłodszymi gdańszczanami.

Organizatorem spotkania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.