Konkretna pomoc dla dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin

Opieka asystentów i trenerów pracy, kursy zawodowe i staże, kompleksowa terapia oraz aktywizacja społeczna i życiowa w specjalistycznych formach mieszkalnictwa – m.in. na takie bezpłatne wsparcie mogą liczyć w Gdańsku dorosłe osoby z autyzmem. Zarówno je, jak i ich rodziny zapraszamy do kontaktu. Można skorzystać z pomocowej oferty!  

Od kwietnia 2019 roku trwa realizacja projektu miasta „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”. W jego ramach pomocą objęte są łącznie 44 gdańszczanki lub gdańszczanie z autyzmem sprzężonym z niepełnosprawnością intelektualną. Korzystają m.in. ze wsparcia asystentów, przechodzą terapię i aktywizację społeczną podczas zajęć w Specjalistycznym Domu Samopomocy. Uczą się również samodzielności, mieszkając na Pomorskiej Farmie Życia lub we Wspólnocie Domowej (to całodobowe, specjalistyczne formy mieszkalnictwa). W razie potrzeby uczestnicy projektu korzystają też z opieki wytchnieniowej oraz specjalistycznego wsparcia w sytuacji kryzysu. Jednocześnie pomocą objęte są też rodziny osób ze spektrum autyzmu. Uczestniczą w grupie wsparcia oraz w szkoleniach przybliżających m.in. jak właściwie zrozumieć potrzeby podopiecznego i jak go życiowo aktywizować.

– Zachęcamy pełnoletnie osoby z autyzmem, ich rodziny, opiekunów do udziału w projekcie i tworzenia w Gdańsku silnej sieci wsparcia – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Ważnym elementem gdańskiego modelu pomocy jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Chodzi także o integrację środowiska rodzin, specjalistów, organizacji pozarządowych i instytucji pracujących w obszarze zdrowia psychicznego i pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Dodajmy, że cykl szkoleń zaplanowano również dla osób działających na rzecz „OzA..”, m.in. dla terapeutów, asystentów, trenerów, nauczycieli czy personelu medycznego.

Testowanie i wdrażanie gdańskiego modelu wsparcia potrwa do marca 2022 roku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z ramienia miasta liderem realizacji jest gdański MOPR, partnerami są: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Fundacja „Pomóż Mi Żyć”.

Pomoc „szyta na miarę” – rekrutacja do projektu trwa! 

Osoby, gdańskie rodziny zainteresowane uzyskaniem bezpłatnej pomocy w ramach projektu, zapraszamy do kontaktu pod numerem tel.: 58 347 82 66 (w godz. pracy MOPR).

Fot. z Pixabay