Konkretna pomoc dla osób z niepełnosprawnością w Gdańsku

Do końca sierpnia br. w ramach programu „Aktywny Samorząd” 2021 można wnioskować w Gdańsku o dofinansowanie likwidacji barier, utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. To oferta wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Program „Aktywny Samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia br. gdańszczanki i gdańszczanie z niepełnosprawnością mogą jeszcze składać wnioski m.in. o dofinansowanie likwidacji utrudnień: w poruszaniu się, w utrzymaniu aktywności zawodowej oraz w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (dot. Modułu I programu). Dzięki tej pomocy np. osoby ze stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Z kolei osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, mogą liczyć na pomoc finansową w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania. W programie przewidziano też m.in. wsparcie w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

– Staramy się, aby jakość życia gdańszczanek i gdańszczan z niepełnosprawnością poprawiała się – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Skorzystanie z dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może pomóc tym osobom, na przykład w spełnieniu planów zawodowych i edukacyjnych. Warto więc pamiętać o dostępności tego wsparcia. 

Szczegółowe informacje o ofercie „Aktywnego Samorządu” 2021 są zamieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz na portalu PFRON

Wniosek złóż poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia

Wnioski o pomoc w ramach „Aktywnego Samorządu” 2021 oraz inne wymagane dokumenty prosimy składać do gdańskiego MOPR w wersji elektronicznej, poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia. Jest też możliwość złożenia dokumentów osobiście w Wydziale Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5, 80-852 w Gdańsku lub przesłanie ich drogą pocztową. Pracownicy Wydziału, pod numerem tel.: 58 320 53 45/48, służą zainteresowanym informacją o programie oraz o wszelkich szczegółach formalnych.

Osoby z niepełnosprawnością realizują m.in. swoje sportowe pasje, plany zawodowe i życiowe/fot. z Pixabay symboliczna