Konkretna pomoc dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością

Do końca roku można skorzystać w Gdańsku z usługi opieki wytchnieniowej. To doraźne wsparcie dla gdańszczanek i gdańszczan sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dzięki tej usłudze osoba opiekująca się może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji. W tym czasie niepełnosprawny podopieczny ma bowiem zapewnioną fachową opiekę. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku usługę taką realizują: Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko, Fundacja MAJA na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Dom Pomocy Społecznej „Orunia” oraz Fundacja Hospicyjna.

Gdańskie rodziny i opiekunowie zainteresowani uzyskaniem „pomocy wytchnieniowej”, mogą kontaktować się w tej sprawie ze specjalistami Centrów Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicach. Numery telefonów, adresy do CPS dostępne są na stronie: www.mopr.gda.pl W czasie epidemii, w miarę możliwości prosimy o załatwianie kwestii drogą telefoniczną, pocztową lub poprzez email. W razie konieczności można umówić się na wizytę w CPS, jednak po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu ze specjalistą.

Dodajmy, że usługa jest realizowana z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

 

Niektóre szczegóły Programu

1. Program jest realizowany w trzech formach:

1) dzienne świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program;

2) całodobowe świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w:

  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
  • w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, wpisanej do rejestru właściwego wojewody,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego zadanie;

3) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki np. pielęgnacji, dietetyki.

2. Osoba, której przyznano „pomoc wytchnieniową”, nie ponosi odpłatności za usługę.

3. Ile godzin „wsparcia wytchnieniowego” przysługuje opiekunom w tej edycji Programu? Obowiązują limity, dla jednej osoby to:

  • 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w formie dziennej,
  • 14 dni dla opieki świadczonej w formie całodobowej,
  • 40 godzin dla opieki świadczonej poprzez specjalistyczne poradnictwo lub naukę pielęgnacji, rehabilitacji.

 Fot. z Pixabay symboliczne, usługa opieki wytchnieniowej ma wesprzeć m.in. opiekunów niepełnosprawnych dzieci.