Jest konkurs ofert – szczegóły na spotkaniu informacyjnym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, o otwartym konkursie ofert. Dotyczy on zabezpieczenia w br. 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, na terenie Gdańska.

To zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Konkurs został ogłoszony zarządzeniem nr 1390/22 Prezydenta Miasta Gdańska, z 22 lipca br. Uwaga! Spotkanie odbędzie się we wtorek, 2 sierpnia, o godz. 13.00 na platformie Microsoft Teams. Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl (kwestia uzyskania linku do spotkania).