Koperty Życia – realna pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych

500 Kopert Życia (KŻ) przekażą potrzebującym mieszkańcom pracownicy socjalni i opiekunowie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Otrzymają je przede wszystkim samotni seniorzy, osoby w bardzo zaawansowanym wieku, także niepełnosprawne oraz przewlekle chore, objęte wsparciem. 

Pracownicy socjalni w razie potrzeby pomogą odbiorcom KŻ wypełnić druk koperty. Po uzupełnieniu będzie on zawierał m.in. podstawowe informacje o stanie zdrowia, chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach czy osobach do kontaktu. Formularz w plastikowym, zamykanym etui zostanie umieszczony w lodówce podopiecznego. Zestaw uzupełnia nalepka na drzwi chłodziarki, która jest wskazówką dla ratownika medycznego lub lekarza, że Koperta Życia jest wewnątrz oraz dodatkowo karta ICE – do noszenia np. w portfelu (tam dane m.in. o zgodzie lub jej braku na pobranie narządów i nazwisku oraz numerze telefonu właściciela). To świetne, bezpieczne rozwiązanie. Służby medyczne przybyłe na pomoc np. samotnemu seniorowi natychmiast mogą zapoznać się z danymi o stanie pacjenta. Podjąć decyzję, jak zadziałać, który lek podać, by wsparcie było jak najlepsze i najskuteczniejsze. Koperta bardzo dobrze sprawdza się szczególnie, gdy samotny, starszy pacjent stracił przytomność – dane z formularza mogą być wówczas na wagę życia.

W ramach tegorocznych działań MOPR pozyskał bezpłatnie KŻ z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia.Ich ilość będzie zwiększana w odpowiedzi na realne zapotrzebowanie.Koordynatorem i organizatorem kampanii – programu „Gdańska Koperta Życia” jest GOPZ. Partnerami m.in. MOPR, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku oraz Centrum Medyczne Synexus.

– Dbamy o aktywizację, integrację ale i szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób starszych, niepełnosprawnych, często samotnych, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny czy znajomych – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Ochrona zdrowia mieszkańców jest działaniem priorytetowym. Koperty Życia mogą uratować człowieka. Ich kolportaż w ramach naszej kampanii ma wymiar długofalowy, nie jest akcją, a ciągle rozwijanym procesem, obejmującym nowe kręgi odbiorców.

Przypomnijmy też, że w ubiegłym roku w partnerskiej akcji pracownicy GOPZ i MOPR przekazali potrzebującym, głównie starszym, samotnym i schorowanym mieszkańcom łącznie 3 800 Kopert Życia (obie jednostki zakupiły wtedy odpowiednio: 2300 i 1500 sztuk).