Kręgi wsparcia w muralu

Na budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) przy ul. Jagiellońskiej 11 w Gdańsku powstał mural, inspirowany ideą „kręgów wsparcia” – symbolu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przez dwa dni budynek PSONI otoczony był przez grupę wolontariuszy, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków „kręgów wsparcia”, którzy pod przewodnictwem Macieja Salamona, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, artysty-grafika, twórcy instalacji artystycznych i murali, założyciela grupy artystycznej „Krecha”, przeobrazili ścianę budynku w wielobarwny mural.

To artystyczne działanie było jednym z elementów realizacji projektu pt. „Bezpieczna przyszłość ON – testowanie modelu”. Na terenie miasta prowadzi go PSONI Koło w Gdańsku. Partnerem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Beneficjantami projektu jest dwanaście dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie osób, głównie gdańszczanek i gdańszczan. To m.in. uczestnicy zajęć w środowiskowych domach samopomocy czy innych ośrodkach wsparcia dziennego. Wokół każdego beneficjenta powstały tzw. kręgi wsparcia, które tworzą życzliwi, pomocni ludzie z otoczenia osoby z niepełnosprawnością. Wszyscy starają się wspierać niepełnosprawnego człowieka w jego aktywizacji życiowej, społecznej, w procesie usamodzielnienia.

Fot. Łukasz Ostapkowicz