Kwiecień pod znakiem wiedzy o autyzmie

2 kwietnia obchodzimy, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Kwiecień to Miesiąc Wiedzy o Autyzmie. Szczególnie obchodzony jest także w Gdańsku. Organizatorzy zapraszają do udziału w sympozjach, konferencjach, koncertach oraz innych imprezach, które mają przybliżyć temat. Wydarzenia służą m.in. poszerzeniu naszej świadomości o potrzebach osób z autyzmem. O możliwościach uzyskania wsparcia także dla ich rodzin, otoczenia.  

Przypomnijmy, że ponad 11,3 mln złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymał „Gdański model środowiskowego wsparcia osób dorosłych z autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną”. To środki na przetestowanie i wdrożenie założeń modelu od kwietnia br. do marca 2022 roku. Projekt został przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i ekspertów m.in. z pomocy społecznej, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwiązań i działań poprawiających jakość życia dorosłych osób z autyzmem i jednocześnie niepełnosprawnością intelektualną oraz kompleksową pomoc ich rodzinom.

Więcej o obchodach Miesiąca Wiedzy o Autyzmie oraz „”Gdańskim modelu…” na stronach: www.gdansk.pl i www.mopr.gda.pl (aktualności).

Fot. Pixabay