Łączy nas Gdańsk!

Jeden Gdańsk – różni my! Oto nowa kampania społeczna @Miasto Gdańsk, pokazująca, jak jedno miasto łączy różne kultury, tradycje i perspektywy. Wspólnie twórzmy miasto otwarte i wrażliwe na potrzeby różnych osób marginalizowanych: seniorów, imigrantów, niepełnosprawnych, LGBT oraz reprezentujących mniejszości religijne.

Śledźcie @Łączy nas Gdańsk, na którym znajdziecie inicjatywy i ludzi, którzy udowadniają, że w dobie podziałów można z powodzeniem szukać tego, co łączy.

Więcej dowiecie się także na stronie: http://www.laczynasgdansk.pl/