Liczenie, diagnoza i wsparcie osób w bezdomności w Gdańsku

W godzinach od 20.00 do 2.00, z 28 na 29 lutego br. przeprowadzone zostało w mieście „Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych” (akcja nocna dot. miejsc niemieszkalnych). W przedsięwzięciu udział wzięli m.in.: pracowniczki i pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, funkcjonariuszki i funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej i przedstawiciele organizacji pozarządowych w Gdańsku.

„Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych” zleciło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas akcji nocnej patrole służb miejskich odwiedziły m.in. gdańskie ogródki działkowe, pustostany, piwnice, dworce kolejowe, parki, okolice mostów i wysypisk, gdzie mogą przebywać adresaci przedsięwzięcia – osoby potrzebujące. Prowadzący działania nie tylko policzyli osoby w bezdomności, także pozyskali informacje m.in. na temat ich wieku, wykształcenia oraz przyczyn, dla których są w życiowym kryzysie. Zaoferowali potrzebującym kompleksową pomoc. Starali się przekonać osoby w bezdomności, przebywające w miejscach niemieszkalnych, do przyjęcia wsparcia. Obejmuje ono m.in. schronienie, pomoc finansową, żywnościową, rzeczową, higieniczną oraz aktywizację społeczną i zawodową.

Reaguj i wspieraj osoby w bezdomności

Dodajmy, że 28 i 29 lutego br., w ciągu dnia badanie przeprowadzone jest również m.in. w gdańskich schroniskach i noclegowniach dla osób w bezdomności, w szpitalach, zakładzie karnym – wszędzie tam, gdzie przebywają potrzebujący. Ostatnia taka akcja na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odbyła się w Gdańsku w lutym 2019 roku. W mieście przebywało wtedy 875 osób, których dotknął ten poważny problem społeczny.   

MOPR i służby miejskie apelują do gdańszczanek i gdańszczan, o empatię i sygnały o osobach w bezdomności. Każdy potrzebujący człowiek otrzyma ofertę konkretnej pomocy. Zgłoszenia o potrzebujących trzeba kierować do:

– Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy Ośrodka);

– Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986;

– Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych).

O lokalizacji potrzebujących można też powiadomić streetworkerów (jest ich w mieście sześcioro), posługując się aplikacją Arrels. Jest ona bezpłatna, można ją uaktywnić np. w smartfonie. Dzięki sygnałowi streetworker m.in. łatwiej dotrze z ofertą pomocy do osoby w bezdomności. W 2018 roku Arrels wprowadziło w mieście Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Aplikację można pobrać:

Aplikacja do pobrania na telefony z systemem Android

Aplikacja do pobrania na telefony z systemem IOS

Wielowymiarowa pomoc

W Gdańsku jest jedenaście placówek dla osób w bezdomności. Mają różny charakter, są to: schroniska; schronisko z usługami opiekuńczymi; noclegownie; ogrzewalnia; domy samotnej matki. Łącznie jest tam ok. 600 miejsc (w tym stałe i dostawki). Prowadzą je organizacje pozarządowe. Konsekwentnie podnoszony jest standard tych placówek i świadczonych tam usług. Osoby potrzebujące mogą też skorzystać z innych form pomocy, np. z finansowej, żywnościowej, higienicznej, specjalistycznej oraz aktywizującej społecznie. W okresie jesienno-zimowym w mieście działa „autobus SOS-pomoc” dla osób w bezdomności. To mobilne wsparcie jest realizowane każdego dnia, w godzinach wieczornych. Na zlecenie MOPR usługę wykonuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Pojazd zapewnia spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Podczas postojów autobusu, załoga wydaje potrzebującym gorącą zupę oraz odzież na zmianę, m.in. swetry, polary, spodnie, skarpety, szaliki i czapki. Ratownik medyczny, który jest na pokładzie, udziela niezbędnych konsultacji. Z kolei pracownik socjalny lub streetworker informują o dostępnej pomocy w mieście i motywują potrzebujących do jej przyjęcia. Autobus dowozi też osoby w bezdomności do noclegowni przy ul. Mostowej 1 A, gdzie m.in. mogą się ogrzać, przenocować. Ten sezon mobilnego wsparcia zakończy się 31 marca 2024 roku. Więcej wiadomości o ofercie pomocy dostępnych jest na stronie gdańskiego MOPR.

Karta Praw Osób Bezdomnych wyznacza kierunki działań

Liczba osób, które w ciągu roku z powodu doświadczania poważnego problemu społecznego korzystają z pomocy gdańskiego MOPR, od kilku lat oscyluje w granicach od 800 do 900. Warto przypomnieć, że w lutym 2020 roku Gdańsk, jako pierwsze miasto w Polsce, przyjął Kartę Praw Osób Bezdomnych. Zawiera ona zobowiązania do przestrzegania i poszanowania podstawowych uprawnień tej grupy społ. Dokument określa obszary i kierunki działań, zmierzające do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki społecznej miasta, dotyczącej równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób w bezdomności. Zapisy Gdańskiej Karty są respektowane i realizowane. W mieście m.in. prowadzone są programy mieszkaniowe dla potrzebujących. W placówkach zapewnione jest zindywidualizowane wsparcie, podnoszone są standardy ich działania, zwiększa się dostępność do usług higienicznych.

 

Migawki z nocnej akcji „Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych” w Gdańsku. W przedsięwzięciu uczestniczyła m.in. Monika Chabior, zast. prezydenta Gdańska/fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl; Robert Klimczak z MOPR