Lifting w siedzibie organizatorów społeczności

Biuro Samodzielnego Referatu Organizowania Społeczności MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku przeszło lifting. Kilka pomieszczeń zostało odświeżonych, zyskały nowe meble, wypiękniały.

Pracowniczki, pracownicy Referatu współpracują m.in. z biznesem odpowiedzialnym społecznie i wolontariuszami, na rzecz potrzebujących mieszkanek i mieszkańców. Podejmują działania aktywizujące, integrujące lokalne społeczności. Animują do wspólnych realizacji dla osób potrzebujących w mieście. Kontakt z Referatem, tel.: 58 347 82 81.  

 

Na zdjęciu gospodarze: Paulina, Damian i Andrzej z Samodzielnego Referatu Organizowania Społeczności/fot. MOPR