Lista jednostek bezpłatnego poradnictwa – skorzystaj!

Podpowiadamy osobom, które potrzebują nieodpłatnej porady w różnym zakresie tematycznym, gdzie znaleźć konkretną pomoc. Informacje dostępne są w ramach „listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa”.

Listę udostępnia potrzebującym osobom Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt do poradni, instytucji i organizacji pomocowych

Są tam adresy, kontakt telefoniczny i poprzez email oraz informacje o zakresie działania m.in. poradni, ośrodków i centrów, instytucji oraz organizacji pozarządowych wspierających m.in. potrzebujące gdańszczanki i gdańszczan. Jednostki te świadczą specjalistyczne, bezpłatne formy doradztwa. Fachową pomoc uzyskają tam m.in. osoby w życiowym kryzysie, pokrzywdzone przestępstwem, zadłużone, z problemem uzależnień, niepełnosprawne czy rodzice mający problemy opiekuńczo-wychowawcze. Baza zawiera też kontakt do instytucji zajmujących się np. prawami dziecka, terapią szkolną czy psychologiczną. Jest tam informacja o instytucjach oraz organizacjach zajmujących się prawami konsumenta i pacjenta oraz zabezpieczeniem socjalnym, ekonomicznym i społecznym m.in. dla osób starszych oraz dla osób, które straciły pracę. Listę uzupełnia wiadomość o punktach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacyjnego w Gdańsku, prowadzonych przez MOPR i organizacje pozarządowe. Przypomnijmy, że w czasie epidemii w ramach tej usługi prawnicy i doradcy obywatelscy udzielają pomocy telefonicznie i drogą elektroniczną. To wsparcie świadczone jest obecnie każdej potrzebującej osobie, która ustnie oświadczy, że nie stać jej na płatną wizytę u prawnika.

Potrzebujesz porady i wsparcia, sprawdź, gdzie je otrzymasz/fot. z Pixabay