Ludzie z misją w gdańskim MOPR

W 2020 roku powstała strona: www.ludziezmisja.pl, która m.in. prezentuje pracowniczki i pracowników gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie szczególnie zaangażowanych, aktywnych w niesienie wsparcia mieszkankom i mieszkańcom. To osoby, które działają często nietuzinkowo, podejmują wyzwania, by sprostać potrzebom swoich podopiecznych. Są energiczne, inspirujące społecznie. Zawód jest ich pasją. W roku 2023 do grona „Ludzi z misją”, wybieranych w gdańskim MOPR, dołączyły kolejne takie osoby. To:

  1. Anna Pocheć, starsza koordynatorka rodzinnej pieczy zastępczej w Wydziale Pieczy Zastępczej
  2. Danuta Łukasik, specjalistka pracy socjalnej w CPS 3
  3. Anna Libiszewska, kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  4. Wiesława i Wojciech Buksińscy, prowadzący pogotowie rodzinne.

Zapraszamy do posłuchania ich historii w podcastach o „Ludziach z misją” (link przekierowuje na stronę: www.ludziezmisja.pl).

 

„Ludzie z misją”, portret pracowniczek i pracowników gdańskiego MOPR/arch. Ośrodka