Malwy 2018 dla najlepszych opiekunek i opiekunów przyznane

Nagrody i wyróżnienia „Złotej Malwy 2018” otrzymali w czwartek z rąk prezydenta Gdańska wyjątkowi ludzie, którzy codziennie wzorowo, z pełnym poświęceniem i empatią opiekują się schorowanymi seniorkami i seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi. 

Szczególna uroczystość odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska. „Złotą Malwą 2018”, „Srebrną Malwą 2018” oraz „Brązową Malwą 2018” zostali uhonorowani – za szczególne osiągnięcia, wyjątkowy profesjonalizm i misję w opiece nad potrzebującymi mieszkańcami – pracownicy odpowiednio: Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej, Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Kapituła Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych opiekunek i opiekunów seniorów, osób z niepełnosprawnością, przyznała także 15 wyróżnień. Wśród uhonorowanych są pracownicy gdańskich domów pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, świadczących usługi opiekuńcze. Nagrody i wyróżnienia miały formę rzeczową i pieniężną.

– Opiekunem w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Starogardzkiej jestem od blisko 20 lat – mówił Adrian Lesiak, laureat „Złotej Malwy 2018”. – Kiedy zaczynałem pracę moi niepełnosprawni podopieczni byli jeszcze młodymi mężczyznami. Przez te lata ja się zestarzałem i oni także. Tworzymy taką dużą rodzinę. Nawet po powrocie do domu często opowiadam żonie i dzieciom o moich podopiecznych. Śmieję się, że znają ich prawie tak dobrze jak ja. Jakie cechy musi mieć dobry opiekun? Myślę, że chyba empatię… zawsze starać się zrozumieć drugiego człowieka i wspierać go, kiedy tego najbardziej potrzebuje.

Gratulacje i życzenia złożyli uhonorowanym: Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska oraz Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

– Bardzo Państwu dziękuję, że codziennie pomagacie innym, potrzebującym ludziom, niesiecie im radość i nadzieję – podkreślał prezydent. – Dziękuję Wam za szlachetne pełnienie społecznej roli, która jest bardzo trudna. To taki rodzaj misji i pracy, w którym nie da się zapomnieć o podopiecznych, o ich troskach. Razem z dyrektor MOPR doceniamy ten wielki wysiłek.

Przypomnijmy, że kandydatów do nagród zgłaszali przedstawiciele domów pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, świadczących usługi opiekuńcze osobom potrzebującym w mieście. Najlepszych z najlepszych wyłoniła Kapituła „Złotej Malwy 2018”, którą tworzyli przedstawiciele m.in. miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskiej Rady ds. Seniorów, Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska. Nagroda „Złotej Malwy 2018” została ustanowiona zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska w sierpniu bieżącego roku.

W Gdańsku ogromny nacisk kładziemy na profesjonalizm, wysokie kompetencje, serce opiekunek i opiekunów środowiskowych – podkreślał wcześniej Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. Dziękujemy Państwu za wielkie zaangażowanie i serce, jakie okazujecie swoim podopiecznym!

Statystyka opiekuńcza

Gdański MOPR ma zawarte umowy na świadczenie usług opiekuńczych w środowisku podopiecznych z dwiema organizacjami, tj. Gdańską Spółdzielnią Socjalną i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Zabezpieczają one łącznie ok. 320 opiekunek i opiekunów dla osób potrzebujących. Z kolei w domach pomocy społecznej takich wspaniałych ludzi jest łącznie ok. 150 – wykonują ciężką, odpowiedzialną pracę. Pomagają seniorom lub osobom z niepełnosprawnością m.in. w codziennych czynnościach higienicznych, zdrowotnych i życiowych.

Laureaci „Złotej Malwy 2018”

„Złota Malwa 2018”

Adrian Lesiak z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej w Gdańsku

„Srebrna Malwa 2018”

Teresa Madaj z Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej

„Brązowa Malwa 2018”

Monasterska Jadwiga z  Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku

 

Wyróżnienia „Złotej Malwy 2018”:

– z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hożej

Bożena Retkiewicz, Hanna Gąsiorowska i Krystyna Lempiecho

– z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej

Ewa Dahm i Michał Ziółkowski

– z Domu Pomocy Społecznej Caritas przy ul. Fromborskiej

 Renata Polkowska, Dorota Filbrandt i Janusz Jarecki  

– z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121

Wioleta Olszewska, Barbara Ruzik i Dorota Gęzicka  

– z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku

Jadwiga Jarząbek i Beata Szewczyk

– z Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej przy ul. Solec

Piotr Machol oraz Małgorzata Zakrzewska.