Malwy za profesjonalizm i wielką empatię

W Gdańsku uhonorowano najlepsze opiekunki i opiekunów osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością. „Złotą Malwę 2022”, główną nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska otrzymała Hanna Gąsiorowska, pracująca w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”. Wszystkich laureatów doceniono m.in. za wyjątkowe zaangażowanie w pracę i za serce, jakim obdarzają podopiecznych.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 7 listopada br. w Wielkiej Hali Dworu Artusa.

Zawsze blisko potrzebujących

„Złotą Malwą” (gratyfikacja 8 tys. zł brutto) w tej edycji uhonorowano Hannę Gąsiorowską, zatrudnioną w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku. W tej placówce laureatka pracuje od 26 lat. „Srebrną Malwę” (gratyfikacja 6 tys. zł brutto) otrzymała Janina Rompa, pracująca ponad 3,5 roku w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne. „Brązowa Malwa” (gratyfikacja 4 tys. zł brutto) trafiła do Krzysztofa Kossowskiego, opiekuna z Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej.

Nagrody – symboliczne, kwiatowe przypinki oraz gratyfikacje pieniężne – wręczyła laureatkom i laureatom Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

– Dzięki Waszej codziennej pracy osoby, które potrzebują pomocy mają choć namiastkę dobrego życia – podkreśliła Aleksandra Dulkiewicz. – Za to Wam bardzo dziękuję. I proszę o jeszcze…

Ciepłe słowa skierowała do nagrodzonych i wyróżnionych także Agnieszka Chomiuk, p.o. dyrektorki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

– Opiekunki i opiekunowie idą tam, gdzie są najbardziej potrzebni, przywracają wiarę w dobro – powiedziała Agnieszka Chomiuk. – Cieszę się, że możemy dzisiaj za to podziękować.

Wrażliwość i tolerancja niezbędne

Główni laureaci oraz grono wyróżnionych zgodnie przyznali, że swoją pracę na rzecz osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością traktują nie tylko jak misję, ale też jako zawodowe spełnienie. Codzienne pomaganie potrzebującym gdańszczankom i gdańszczanom jest dla nich ważne i sprawia im radość. Szanują swoją pracę i podopiecznych.

– W codziennej pracy kieruję się empatią, miłością, tolerancją i zrozumieniem – powiedziała Hanna Gąsiorowska. – Istotne jest, żeby lubić to co się robi. Mnie praca sprawia radość, a podopieczni są dla mnie najważniejsi.

Najlepszych z najlepszych wyłoniła Kapituła „Złotej Malwy 2022”, którą tworzyli przedstawiciele m.in. Miasta, organizacji pozarządowych, Rady Seniorów oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Jest tradycją, że nagrody i wyróżnienia otrzymują opiekunki i opiekunowie: „„za osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz potrzebujących w obszarze usług opiekuńczych, świadczonych w domach pomocy społecznej oraz miejscu zamieszkania”. Pierwsza edycja „Złotej Malwy” odbyła się w 2018 roku.

Kilkaset pomocnych, zaangażowanych ludzi 

Warto dodać, że gdański MOPR ma zawarte umowy na świadczenie usług opiekuńczych w środowisku, mieszkaniach podopiecznych, z Gdańską Spółdzielnią Socjalną oraz z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Obie organizacje zabezpieczają łącznie ok. 350 opiekunek i opiekunów dla osób potrzebujących, objętych pomocą społ. W gdańskich domach pomocy społecznej takich zaangażowanych ludzi jest łącznie ok. 140. Ich praca jest trudna i odpowiedzialna. Wspierają podopiecznych w codziennych, życiowych czynnościach. Odnoszą się do potrzebujących ze zrozumieniem i życzliwością.

 

Wyróżnienia „Złotej Malwy 2022” i gratyfikację w kwocie 2,2 tys. zł brutto otrzymały opiekunki i opiekunowie:

– Danuta Bobrowska z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne;

– Krzysztof Parol z Domu Pomocy Społecznej „Orunia”;

– Katarzyna Pawłowska z Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”;

– Izydora Pietrowska z Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II;

– Krystyna Sapacz-Sapoczyńska z Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej;

– Janusz Skotniczny z Domu Pomocy Społecznej „Polanki”;

– Andrzej Smeja z Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II;

– Klaudia Szymańska z Domu Pomocy Społecznej „Orunia”;

– Radosław Świerzko z Domu Pomocy Społecznej „Polanki”.

 

Na zdjęciu laureaci „Złotych Malw 2022” – uroczystość 7 listopada br., Dwór Artusa w Gdańsku/fot. Dominik Paszliński, www.gdansk.pl
Ozdobne przypinki w kształcie kwiatka, nagrody rzeczowe „Złotej Malwy” – fot. Dominik Paszliński, www.gdansk.pl