Malwy za serce, wspaniałą pracę i opiekę

Nagrody i wyróżnienia „Złotej Malwy 2018” najlepszym opiekunkom lub opiekunom osób starszych, niepełnosprawnych wręczy w czwartek 11 października Prezydent Gdańska.  Miła uroczystość odbędzie się o godzinie 10, w Sali Wety Ratusza Głównego Miasta przy ulicy Długiej 46.

W sierpniu zostały ustanowione zarządzeniem nr 1536/18: „Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników, za osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz potrzebujących w obszarze usług opiekuńczych, świadczonych w domach pomocy społecznej oraz w miejscu zamieszkania – Złota Malwa 2018”. W czwartek nastąpi wielki finał. Najlepsi z najlepszych uhonorowani zostaną: „Brązową Malwą”, „Srebrną Malwą” oraz „Złotą Malwą 2018”. Podczas uroczystości przyznanych zostanie także 15 wyróżnień, dla opiekunek lub opiekunów m.in. za odpowiedzialną, wspaniałą pracę na rzecz potrzebujących osób starszych, często samotnych, dotkniętych chorobami. Wszystkie nagrody i wyróżnienia mają formę rzeczową oraz pieniężną.

– W Gdańsku ogromny nacisk kładziemy na profesjonalizm, wysokie kompetencje, serce opiekunek i opiekunów środowiskowych – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Codziennie wykonują niełatwą przecież pracę, która ma charakter misji. Zależy nam, by takich odpowiedzialnych, empatycznych ludzi było jak najwięcej. Aby byli doskonale przeszkoleni i czuli, że to co robią, jest naprawdę wspaniałe. Dziękujemy Państwu za wielkie zaangażowanie i serce, jakie okazujecie swoim podopiecznym!

Dodajmy, że kandydatów do uhonorowania zgłaszali przedstawiciele domów pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, świadczących usługi opiekuńcze osobom potrzebującym w mieście. Najlepszych z najlepszych wyłoniła Kapituła „Złotej Malwy 2018”, którą tworzyli przedstawiciele m.in. Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskiej Rady ds. Seniorów, Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska.

Przypomnijmy też, że MOPR ma zawarte umowy na świadczenie usług opiekuńczych w środowisku, mieszkaniach podopiecznych z dwiema organizacjami, tj. Gdańską Spółdzielnią Socjalną i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Zabezpieczają one łącznie ok. 320 opiekunek i opiekunów dla osób potrzebujących. Z kolei w domach pomocy społecznej takich wspaniałych ludzi jest łącznie ok. 150 – wykonują ciężką, odpowiedzialną pracę. Pomagają seniorom lub osobom z niepełnosprawnością m.in. w codziennych czynnościach higienicznych, zdrowotnych i życiowych.