Mama wraca do pracy

Na bezpłatne warsztaty rozwojowe dla matek chcących powrócić do aktywności zawodowej, zaprasza Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Pod hasłem „MAMY Czas” odbędą się one w dniach 4 – 7 września, w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy ul. Żabi Kruk 16 w Gdańsku. Uczestniczki dowiedzą się m.in. jak po przerwie zawodowej związanej z rodzicielstwem, przygotować się do przedsięwzięcia biznesowego. W jaki sposób zbudować karierę, z sukcesem powrócić na rynek pracy. Liczba miejsc warsztatowych jest ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy na kurs. Można ich dokonać osobiście lub telefonicznie, 058 323 72 30.