Marszałek przekazał środki finansowe na aktywizację potrzebujących gdańszczan

Ponad sześć milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymał projekt „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Uroczystość podpisania umowy o przekazaniu środków na jego realizację, odbyła się we wtorek w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim.

Dokument podpisali: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska oraz Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor MOPR. Chodzi o niebagatelną kwotę – 6 118 777, 73 zł dofinansowania w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja społeczno – zawodowa”. Pozwoli ona na objęcie kompleksowym wsparciem 480 osób z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, które nie są aktywne zawodowo.

– Gratuluję dobrze przygotowanego, przemyślanego projektu – mówił marszałek Struk. – Życzę powodzenia w jego realizacji. Dzięki projektowi ze wsparcia skorzysta wielu potrzebujących mieszkańców.

Z kolei prezydent Gdańska podkreślił, że to nie są pieniądze „po prostu dane do ręki” osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zawodowej. To środki finansowe służące trwałemu procesowi aktywizowania społecznego ludzi.

–  To skomplikowany i trudny proces przywracania potrzebującego mieszkańca, do aktywnego zawodowo i społecznie życia – stwierdził prezydent Adamowicz. – Wymaga wielkiego zaangażowania pracowników Ośrodka. Pozyskane środki pozwolą kontynuować działania na rzecz najsłabszych gdańszczanek i gdańszczan.

Dzięki funduszom kolejni mieszkańcy m.in. zagrożeni ubóstwem, wykluczeniem społ. mają szansę na poprawę sytuacji, na aktywniejsze i lepsze życie. Adresatami „GPS II” są m.in. osoby borykające się z uzależnieniami, nie mające motywacji do zmiany biernej postawy życiowej i zawodowej. Mają np. niskie kwalifikacje, są niepełnosprawne lub zadłużone.  Projekt obejmie też potrzebujące, najuboższe rodziny pozostające w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Jak podkreśliła Małgorzata Niemkiewicz, dyr. MOPR, beneficjenci będą mogli skorzystać nie tylko ze szkoleń i staży, ale także z doradztwa zawodowego, wsparcia terapeutów, psychologów, prawników. W trudniejszych zdrowotnie przypadkach przewidziane są także konsultacje psychiatry lub innych specjalistów. Rodziny wspierać będą na co dzień pracownicy socjalni MOPR w Gdańsku. Treningi motywacji, podnoszenie kwalifikacji zawodowych według zainteresowań uczestnika, aktywizacja społeczna to również elementy założeń projektu.

Realizacja „GPS II” potrwa do 2020 roku. Partnerami gdańskiego MOPR są: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku. Projekt będzie wdrażany do 2020 roku.