Meble dla potrzebujących mile widziane!

Gdańska Spółdzielnia Socjalna i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęcają mieszkańców, którzy chcą się pozbyć starych mebli, do ich przekazania na rzecz potrzebujących. W ramach projektu pracownicy GSS odnowią dary np. stoły, komody czy fotele, nim trafią one do odbiorców. 

W siedzibie Spółdzielni przy ul. Solec 4 ruszył punkt renowacji mebli.  Pozyskane wyposażenie mieszkań – po niezbędnej kosmetyce, wyczyszczeniu, naprawieniu – zostanie przekazane przede wszystkim podopiecznym gdańskiego MOPR. Pracownicy Centrów Pracy Socjalnej wraz z opiekunami środowiskowymi i pracownikami GSS zdiagnozują, komu takie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Szacujemy, że taka rzeczowa pomoc przyda się przynajmniej kilkudziesięciu rodzinom. Projekt „renowacji mebli” służy także aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych. To właśnie one bowiem, po przeszkoleniu i nabyciu umiejętności w zakresie odnowy mebli, znajdą zatrudnienie w punkcie Spółdzielni.  Celem realizacji projektu, oprócz aktywizacji zawodowej, jest poprawa jakości życia osób objętych wsparciem gdańskiej pomocy społecznej.

Zapraszamy do punktu renowacji mebli

Czynny od pon. do piątku, w godz. od 8 do 15 (wtorki do 19), ul. Solec 4, tel. 58 341 33 78.