Miejski System Interwencji Kryzysowej – wspólnie na rzecz gdańszczan i gdańszczanek

W piątek 6 września w Urzędzie Miejskim w Gdańsku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej (MSIK). Dokument podpisało dziś 25 podmiotów, a kolejne zgłosiły już akces.

Koordynatorem MSIK jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a z ramienia miasta porozumienie z partnerami podpisał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej

Wprowadzenie Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej ma na celu podniesienie skuteczności działań, przede wszystkim we wsparciu w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i socjalno-bytowej dla osób potrzebujących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

– Wspólne działanie wielu służb, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych i prawnych na rzecz gdańszczanek i gdańszczan da efekt synergii – podkreśla prezydent Piotr Kowalczuk. – Co ważne, lista jest otwarta i do Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej będą mogły przystępować kolejne podmioty.

Już dziś akces zgłosiły Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii, Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin oraz Gdańskie Centrum Zdrowia.

– Głównym celem w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej jest współpraca i stworzenie profesjonalnego archipelagu skupiającego specjalistów w swoich dziedzinach, połączenie ich w jednym systemie koordynacyjnym – mówi  Agnieszka Chomiuk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Gdy dane zdarzenie przekracza czyjeś kompetencje, zostanie ono przekazane do koordynatora, który dalej pokieruje sprawą. Warto podkreślić, że koordynator ściśle współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Spójna formuła działań – na trzech etapach

Działania zaangażowanych partnerów oparte będą o współpracę, sieciowanie i dostarczanie specjalistycznej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Będą zgodne z kompetencjami danej instytucji czy organizacji. Pomoc stanowić ma spójną i wzajemnie uzupełniającą się formułę działań profilaktycznych, interwencyjnych i post-interwencyjnych, udzielanych bezzwłocznie i we właściwym zakresie.

– Pierwsze spotkania dotyczące stworzenia systemu odbyły się na początku tego roku – mówi Maria Maślak, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. Programów i Projektów Społecznych. – Powstał system, który połączy profilaktykę (zapobieganie sytuacjom kryzysowym), interwencję (w przypadku, gdy takie sytuacje wystąpią) i działania postinterwencyjne, czyli długofalowe, ukierunkowane na zdiagnozowanie i rozwiazywanie konkretnych kryzysów.

Partnerzy porozumienia Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej:

 1. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek,
 2. Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku
 3. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom
 4. Fundacja Hospicyjna
 5. Fundacja Hospicjum Pomorze Dzieciom
 6. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
 7. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
 8. Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań”
 9. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
 10. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
 11. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
 12. Gdańskie Centrum Równego Traktowania
 13. Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Olgierda Borchardta
 14. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 15. Pomorskie Centrum Toksykologii
 16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
 17. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
 18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
 19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
 20. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6
 21. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
 22. Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku
 23. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”
 24. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
 25. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Zintegrowany system koordynujący działania pomocowe związane z interwencją kryzysową funkcjonować będzie na mocy Zarządzenia nr 1311/19 Prezydenta Miasta Gdańska z 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrożenia od 6 września br. Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej.

Info. Dariusz Wołodźko (Biuro Prezydenta UMG)

Fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl