Mieszkańcy i turyści pomagali mądrze

Zakończyła się wakacyjna akcja pomocowa i profilaktyczna na rzecz osób w kryzysie bezdomności, potrzebujących lub dla ludzi proszących o datki na ulicach Gdańska. W jej efekcie wsparcie m.in. w postaci tymczasowego schronienia i całodobowego wyżywienia zapewniono ponad 100 osobom.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, streetworkerzy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (TPBA) przez cały sezon letni docierali z ofertą pomocową, do potrzebujących ludzi np. w Śródmieściu. Prowadząc działania współpracowali też m.in. z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Sprawdzali sytuację człowieka, by zaproponować mu adekwatne wsparcie. W mieście, w różnej formie świadczy je ponad 20 instytucji i organizacji pozarządowych. To np. zapewnienie miejsca w schronisku lub noclegowni, wsparcie żywnościowe, rzeczowe, finansowe czy specjalistyczne poradnictwo.  Pod hasłem „Okaż serce… nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie! Pomagaj mądrze!” przebiegała akcja na rzecz osób proszących o datki.

– Dziękujemy mieszkańcom i turystom za wszystkie sygnały o osobach doświadczających bezdomności lub osobach proszących na ulicy o finansowe wsparcie – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka MOPR w Gdańsku. – Staraliśmy się dotrzeć do potrzebujących i zachęcić ich do skorzystania z kompleksowej pomocy. 

Dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym, bezdomnością i w tym roku miasto zapewniło dobrą opiekę, ciekawe wakacyjne zajęcia w świetlicy wielokulturowej. Placówkę prowadziło Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII) w Szkole Podstawowej nr 81, z zachowaniem reżimu sanitarnego w stanie epidemii. Wakacyjny czas twórczo spędziło tam łącznie 19 dzieci.

W akcję „Okaż serce…” zaangażowani byli gdańscy partnerzy: MOPR, Straż Miejska, KMP, TPBA, CWII, Zarząd Transportu Miejskiego, Morski Oddział Straży Granicznej, Wydział Rozwoju Społecznego UMG i menadżerka Śródmieścia.      

Nadal reaguj i nie bądź obojętny/a

Informacje o osobach bezdomnych, potrzebujących w mieście najlepiej kierować do: Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy Ośrodka) lub do Straży Miejskiej tel.: 986.