MOPR informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do inwestycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, mogą skorzystać z możliwości dofinansowania inwestycji zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do ich mieszkań. Wnioski można składać do 30 listopada!

W dniu 26.09.2019 r.  Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar A w 2019 r.

Co to oznacza w praktyce?

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne. Inwestycja musi zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dofinansowanie wynieść może do 165.000,00 zł na jeden projekt.

Informujemy, że wnioski w ramach obszaru A przyjmowane są w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON, al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, od 1 października do 30 listopada 2019 r.

Wzory wniosków oraz procedury realizacji są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl