MOPR z Kartą Różnorodności

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku podpisze w niedzielę, 10 grudnia Kartę Różnorodności. Jest to szczególne zobowiązanie do aktywnych działań na rzecz promowania polityki równego traktowania, tolerancji i szacunku do inności w miejscu pracy.

Podpisanie Karty przez dyrektor MOPR odbędzie się podczas uroczystej gali w Europejskim Centrum Solidarności, 10 grudnia, podczas Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. W programie obchodów przewidziano m.in. warsztaty, prezentacje i spotkania poświęcone tematyce tolerancji, równości i godności każdego człowieka. Odbędą się również pogadanki dotyczące praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści. Z kolei o godzinie 17 prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręczy Gdańską Nagrodę Równości.

Podpisanie Karty Różnorodności to sygnał, że dana instytucja jest wyjątkowo otwarta na różnorodność zatrudnianych osób. Takie podejście do pracy i kadry jest symptomatyczne – to sygnał, że w instytucji ceni się różne postawy i doświadczenia, co służy rozwojowi firmy.

– Gdańsk jest czwartym miastem w Polsce, które podpisało taką deklarację – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Miasto zainaugurowało też prace nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania. Stworzy go zespół ekspertek i ekspertów reprezentujących między innymi organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, instytucje edukacyjne, miejskie – podkreśla.

Dodajmy, że działania na rzecz Karty Różnorodności koordynuje w kraju Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Program niedzielnych obchodów jest dostępny m.in. na stronie: www.mopr.gda.pl w zakładce aktualności, link:

http://mopr.gda.pl/miedzynarodowy-dzien-praw-czlowieka-zapisz-sie-warsztaty-zglos-osoby-gdanskiej-nagrody-rownosci/